Çalışma Alanları
§  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuruları
§  Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvurular
§  Askerî İdâre ve Cezâ Hukuku
§  Sivil Cezâ Hukuku
§  Bilişim Hukuku
§  Kamulaştırma ve Haksız El Atma
§  İş Hukuku
§  Diğer hukukî konular ve işlemler