Vekâlet Bilgileri
Noterlerde ya da yabancı ülkelerdeki dış temsilciliklerde düzenlenecek vekâletnâme için gerekli hususlar şunlardır :

1- Eğer boşanma ya da boşanmanın tenfizi dâvâsı için vekâletnâme çıkartılacaksa mutlaka 2 adet vesikalık resim bulundurulmalıdır.

2- Eğer şirket adına vekâletnâme çıkartılacaksa mutlaka yetki belgesi ve imzâ sirküleri bulundurulmalıdır.

3- Düzenlenecek vekâletnâmelerde şu yetkilerin bulunması zorunludur : Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi nezdinde başvurmak, işlemler yapmak ve bunları tâkip etmek, ahz-u kabz, sulh, ibrâ, dâvâdan ve temyizden ferâgât, kabûl, vazgeçme, tebliğ alma, mal beyânında bulunma, temlik etme, adlî sicil kaydı isteme, yaş ve ad-soyad değiştirme dâvâsı açma, adlî sicil kaydı isteme.

Avukat Oğuz Evren KILIÇ
Ankara Barosu - 21082
TC Kimlik No. : 13813060024
Adres : Kızılırmak Mah. 1450. Sokak Ankara Ticaret Merkezi A Blok 3/40 Çukurambar Çankaya/ANKARA
Vergi Dâiresi : Başkent V.D.


AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) için noterden ya da yabancı ülkedeki dış temsilciliklerden düzenlenen genel vekâletnâmelere ihtiyâç bulunmamaktadır. AİHM (Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi) başvuruları için başvuru formundaki vekâlet kısmının taraflarca doldurulmuş ve imzâlanmış olması yeterlidir.