Kadın Cinâyetleri Neden Politiktir?

Kadın cinâyetleri politiktir.

Bunu hep duyan ama içeriğini bilmeyen, idrâk edemeyen kitle için izah lâzım.

Bir kadının katledilmesi politiktir çünkü bir kadının katledilmesindeki sıradanlık, basitlik ve bahâneler devletin, toplumun, medyanın el birliği ile üretilir.

Kadının katledilmesi, işkence görmesi, her türlü şiddete mâruz bırakılması devlet, toplum ve medya tarafından kadınların özgürleşmesine karşı bir “kızılcık sopası” olarak kullanılır.

Çünkü kadın özgürleşmemelidir.

Sâdece cinsel açıdan değil; ekonomik, sosyal, politik, kültürel açıdan da özgürleşmemelidir.

Çünkü ÖZGÜR KADIN, ÖZGÜR BİREYİ YARATIR. Doğurmasa da, çocuk yetiştirmese de yaratır. Hani “Kadınlar aydın olursa, aydın çocuklar yetişir” terânesi var ya… Orada bile kadının adı konulmuş, rolü biçilmiş: Anne. Anne olmayan kadın bir hiçtir zihniyeti aynen devâm ediyor yâni… Hayır! Kadın, tek başına varoluşu ile özgürlüğün, özgür bireyin anahtarıdır.

Devlete, topluma, medyaya göre kadın, cinsel özgürlüğe erişmemelidir. Çünkü cinsel özgürlük, onlar için “üremenin baltalanmasıdır”. Çünkü cinsel özgürlüğe erişen kadın, özgür tercihleri ile ezik erkekleri yetersiz, güçsüz, zavallı hissettirmektedir.

Cinsel özgürlük denilince, sâdece istediği gibi seks yapabilmek olarak anlaşılmamalı. Birey olarak isterse hayatı boyunca cinsellikten uzak olmayı tercih etmekten tutun, istediği kişi ya da kişilerle istediği gibi istediği kadar seks yapabilmeye kadar uzanan geniş bir özgürlük alanından bahsediyorum. Kimsenin başkalarının uçkur işlerini merâk etmemesinden, başkalarına hükmetmemesinden, başta devlet olmak üzere herkesin hâddini bilmesinden bahsediyorum.

Ekonomik, sosyal, politik ve kültürel özgürleşme ise en az cinsel özgürleşme kadar derin ve önemli konular. Kadının bireyleşmesini, bağımsızlaşmasını aslâ istemeyen örgütlü güçler var. Bunların başında devlet geliyor. Bunun ardı sıra, medya, feodal güç odakları, dînî güç odakları, sermâye sâhipleri geliyor. Gücün el değiştirmesinin ya da paylaşılmasının fikri bile, bu örgütlü güçleri yaratan ve idâre edenler için korkunç. Bunun olmaması için kadının eziyete uğraması, erkeğin ilkel şiddetiyle bastırılması ve korkutulması gerekiyor. Kadının yaşam ve özgürlük sınırları, erkeğin ilkel şiddeti ile çiziliyor.

Sokak ortasında, evinde, iş yerinde tâciz edilen, şiddete uğrayan, katledilen her kadın, kadınların özgürleşmesine yönelen sistematik, ibretlik birer tehdit ve cezâdır. Erkekleri tek tek dönüştürmeye çalışmak yeterli değil. Asıl olarak bu örgütlü baskı ve şiddet mekanizmasını ifşâ etmek ve bunu durdurmak gerekiyor.

Açık açık konuşulmalı, açık açık talep etmeli, açık açık savunmalı, açık açık mücâdele etmeli:

KADINLAR ÖZGÜRLEŞECEK!


Yayın organı: Facebook
Yayın târihi: 21.07.2020
Adres: https://www.facebook.com/oguz.evren.kilic/posts/1015746028453020

Site Footer

Sliding Sidebar

    2019 © Oğuz Evren KILIÇ.   Bu internet sitesindeki tüm yazılar ve diğer içerikler izinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz. Tüm içeriğin hakkı mahfuzdur.