“Decentralized Autonomous Organization” Kavramının Yönetim Bilimi Ve Teknoloji Kapsamında Karşılaştırmalı Değerlendirmesi

dao

ÖZET Yaklaşık 2500 yıldır merkezîleşmiş idârî yapılar inşa’ eden insanlık, târihi boyunca hep merkezî bir yönetim sistemine sâhip değildi. İnsanlığın bilinen başlangıcı, merkezîleşmemiş toplumsal ve yönetsel yapıları işâret etmektedir. Anadolu topraklarında yer alan Çatalhöyük gibi İlkçağ yerleşimlerinde merkezîleşmemiş bir yaşantının kurulduğu görülmüştür. Tarım ve kent devrimlerinin ardından yaşanan târihsel süreç, insanlığı merkezî yapılar kurmaya yöneltmiştir. Günümüze değin süregelen bu eğilim, 19. Yüzyıl’dan itibâren teorik düzlemde ve ardından 2000’li yılların başında blokzincir teknolojisinin ortaya çıkışı ile birlikte pratiklerde sorgulanmaya başlamıştır. Blokzincir

Devâmı

Blokzincir Teknolojisi İle Kamu Yönetimi İlişkisi: İmkânlar ve Riskler

kripto19

ÖZET 20. Yüzyıl’ın ikinci yarısının başlarında ortaya çıkan dijitalleşme eğilimi, 80’li yıllardan itibâren hem toplumsal hem kamusal bir akıma dönüşmüştür. Gelişmiş ülkelerin öncülük ettiği bu akım, ekonomik ve sosyal imkânları çerçevesinde, üçüncü dünya ülkelerinde bile etkisini göstermiştir. Dijitalleşme, neredeyse tüm dünyada toplumsal bir benimsenme ile kendi altkültürünü oluşturmuştur. Bir diğer yandan dijitalleşme, Soğuk Savaş’ın sürdüğü ve sert rekâbete dayanan bir dünyada ülkeler için jeostratejik bir unsur olagelmiştir. Dijitalleşmeyi sâdece askerî, politik ya da ekonomik bir avantaj olarak görmeyip, bunu devlet-toplum

Devâmı

Hukukta Kripto Para Devrimi

ILO

Hukuk pahalı iş. Hattâ hukuk, geniş kitleler için bir lüks. Dâvâ açmak ya da icrâ tâkibi başlatmak istediğiniz zaman sizden istenen ilk şey belge, delil, açıklama değil; para. Daha adliyenin kapısından içeri adım attığınız ândan itibâren dâvânıza, alacağınıza da önce devlet fatura kesiyor. Öyle az buz da değil; devlet sizden binlerce, on binlerce liralık harcı peşin peşin alıyor. Dâvânız yıllar sürmüş, kazanılmış, kaybedilmiş, alacağınız yıllar içinde kuşa dönmüş; devletin umurunda değil. Daha bir de bunun avukatlık ücretleri, dâvâ sırasında yapılacak

Devâmı

Kripto Para Gelirlerinin Yasal Denetimi

masak

Geçtiğimiz günlerde kripto para yatırımcısı ve portföy yöneticisi olan bir müvekkilimizin banka hesapları, MASAK tarafından şüpheli addedilerek savcılığın talebi üzerine mahkeme kararı ile bloke edilmişti. Ülkemizde kripto paranın henüz hukuk sisteminde tanımlanmamış olması bu gibi durumlara sebep olabiliyor. Özellikle yüklü bakiyeler ve para transferleri konusunda MASAK çok hassas davranıyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Bürosundaki sayın savcılarımız ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücâdele Büro Âmirliğindeki sayın kolluk görevlilerimiz ile birlikte yaptığımız detaylı çalışma neticesinde sorunu kısa süre içinde

Devâmı

Fikrî ve Sınaî Haklara “Kripto” Dokunuşu

fikri

San’atçısınız. Müzisyensiniz. Ressamsınız. Heykeltraşsınız. Grafik tasarımcısınız. Yazarsınız. Üretiyorsunuz ve geçiminizi san’atınızla karşılıyorsunuz. Fakat telif konusunda bitmez bir bürokrasi içinde debeleniyorsunuz. İşin kötüsü, çoğu zaman bu debelenmeniz sonuç vermiyor çünkü eseriniz dünyanın herhangi bir yerinde sizin haberiniz olmadan kopyalanıveriyor. Hem de öyle bir kopyalanıyor ki, orijinalini sizin ürettiğinizden yana şüpheye düşüyorsunuz. Çoğu zaman eser sâhipliği konusunda ispatla uğraşmak zorunda kalıyorsunuz, açtığınız dâvâlar sırf bu yüzden sündükçe sünüyor. Eser sâhipliğinin ispat sorunu yüzünden para ve zaman kaybediyorsunuz. Hele yabancı ülkelerde bu işler

Devâmı

Site Footer

Sliding Sidebar

    2019 © Oğuz Evren KILIÇ.   Bu internet sitesindeki tüm yazılar ve diğer içerikler izinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz. Tüm içeriğin hakkı mahfuzdur.