Ripple’ın Halka Ârzının Etkisi

Geçtiğimiz günlerde Ripple CEO’su Brad Garlinghouse, İsviçre’nin Davos kentinde düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda Ripple’ın şirket olarak halka ârzının planlandığını kamuoyuna duyurdu. Aslında bu duyuruyu yaparken “Birçok kripto para şirketinin 2020 içinde halka ârzının yapılmasını beklediğini” de söyledi. 

Garlinghouse’un bu açıklaması, çoktandır olması gerekenin olacağını gösteriyor: Kripto para şirketlerinin küresel ekonomik sisteme entegrasyonu, kripto para piyasasının regülasyonu ve kripto para piyasasının “olgunluk çağına” adım atması için bu şirketlerin halka ârzı yaşamsal bir adım. Çünkü bir şirketin halka ârzı, o şirketin kamu otoriteleri tarafından detaylıca incelenmesi, denetlenmesi, o şirketin kamuoyu önünde şeffaflaşması, ürün ve hizmetlerinin büyük hassâsiyetle üretilmesi ve sunulması demektir. Bir şirketin halka ârz sürecine girmesi, şirketin en ince detaylarına kadar hem kamu otoriteleri hem de kamuoyu tarafından didik didik edilmesini sağlar. Bu süreçten sağ çıkan ve halka ârza lâyık görülen şirket için hem kurumsal hem ürün/hizmet olarak artık kesin bir kamuoyu güveninden bahsedilir. Bu büyük güven, o şirketin faaliyet gösterdiği sektöre de mutlak sûrette yansır.

Ripple gibi bir kripto para devinin halka ârzı, bu bağlamda kripto para piyasası için çok ama çok önemli ve çok olumlu bir adım. Ripple’ın halka ârz sürecinde girmesi bile, kripto paralar hakkında önyargı sâhibi olan ya da kripto paralara düşmanca yaklaşan herkesin kripto paralar hakkındaki şüphelerini ve argümanlarını ortadan kaldıracaktır. Hele Ripple’ın olası bir halka ârzının kripto para piyasası üzerinde çok büyük bir güven verici etkisi olacağı kesin. Ürünü/hizmeti kripto para olan bir şirketin halka ârz edilmiş olması, kripto para olgusunun kamu otoritesi ve konvansiyonel piyasalar açısından son derece güvenilir ve yatırım yapılabilir olduğunu gösterecektir.

Bir diğer yandan, bir kripto para şirketinin halka ârz sürecine girmesi, doğal olarak bu şirketin ürün ve hizmetlerinin de yasal ve idârî denetime ve incelemeye tâbî tutulacağı anlamına geliyor. Bu da şu demek: Bu şirketin ürettiği kripto parayı ve bağlı hizmetleri yasal ve idârî bir tanıma ve usûle dâhil etmek gerekecek. Kripto para olgusunun dünya üzerindeki herhangi bir devlet dâhilinde hâlâ net bir hukukî târifi ve usûlü mevcut değil. Ülkesel ölçekte parça parça hukukî işlemlere konu ediliyor olsa da, kripto para olgusunun kesin bir yasal çerçeveye oturtulmamış olmasından ötürü hem kripto para sektöründe ciddî problemler ve belirsizlikler mevcut hem de geniş kitlelerin kripto para piyasasına yönelik güveni sağlanabilmiş değil. Bir kripto para şirketinin halka ârz sürecini yürütebilmek için, kamu otoritelerinin ve bunların dayandığı yasaların kripto para olgusunu hukuken tanımlayabiliyor ve belirli bir hukukî usûle tâbî tutabiliyor olması şart. Bu bağlamda, Ripple’ın halka ârz sürecinin kripto para olgusunun yasal çerçeveye oturtulması için bir tetikleyici olabileceğini düşünüyorum. En azından umut ediyorum…

Sâdece kripto para projelerinin sâhibi olan şirketler değil, kripto para borsalarının da halka ârz sürecine girmesini ayrıca yürekten diliyorum. Özellikle ülkemizde önde gelen kripto para borsalarının halka ârz sürecine gireceği günü iple çekiyorum. Zîrâ bir yandan böyle büyük bir finansal gücün konvansiyonel sermâye piyasalarına getireceği sermâye akışını ve hareketliliğini düşünürken, bir diğer yandan bu kripto para borsalarının halka ârz edilmiş olması nedeniyle sağlayacakları büyük sermâye gücünü ve ayrıca sağlayacakları büyük kamuoyu güvenini düşünüyorum. Hem bir kripto para yatırımcısı hem bir hukukçu olarak ülkemizdeki kripto para borsalarının büyük bir girişimcilik örneği göstererek ve ülkemizde kripto para olgusunun öncülüğünü üstlenerek böyle bir adım atmalarını çok arzu ediyorum.

Halka ârz, yâni IPO, kripto para piyasasının geleceğine dâir büyük bir fırsat, güçlü bir adımdır. ICO ve IEO’lar ile var olan kripto para piyasasının, IPO’lar ile kitleselleşmesi ve güçlenmesi tüm piyasanın faydasına olacaktır.


Yayın organı: Coinkolik
Yayın târihi: 29.01.2020
Adres: https://www.coinkolik.com/ripple-halka-arzinin-etkisi/

Site Footer

Sliding Sidebar

    2019 © Oğuz Evren KILIÇ.   Bu internet sitesindeki tüm yazılar ve diğer içerikler izinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz. Tüm içeriğin hakkı mahfuzdur.